Generalforsamling

FMV Danmark

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i
Falck-Museets Venner Danmark

Lørdag den 24. marts 2018 kl. 13.00 hos Falck i Svendborg,
Odensevej 48. Svendborg.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt og motiveret være fremsendt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Der er, som sædvanligt, mulighed for at indtage en sandwich kl. 12.00. Dette kræver dog tilmelding til Ivan Sejersen senest onsdag den 14/3. på tlf. 86682397 / 61468112 eller pr. mail: ivans@bknet.dk.

Mvh.

Bestyrelsen i FMV Danmark

Link til FMV Danmark regnskab 2017