Generalforsamling 2019

FMV Danmark

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2019 i
Falck-Museets Venner Danmark

Lørdag den 23. marts 2019 kl. 13.00 hos Falck i Svendborg,
Odensevej 48. Svendborg.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab for FMV
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Valg af medlemmer til regionsudvalgene
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt og motiveret være fremsendt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Der er, som sædvanligt, mulighed for at indtage lidt mad kl. 12.00. Dette kræver dog tilmelding til Jan Damgård Jensen senest fredag den 15/3. på tlf. 62213185 / 28811070 eller pr. mail: damjen@sydfynsmail.dk.

Mvh.

Bestyrelsen i FMV Danmark

Referat af generalforsamling 2019