Generalforsamling 2019

FMV Danmark

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2019 i
Falck-Museets Venner Danmark

Lørdag den 23. marts 2019 kl. 13.00 hos Falck i Svendborg,
Odensevej 48. Svendborg.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt og motiveret være fremsendt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Der er, som sædvanligt, mulighed for at indtage en sandwich kl. 12.00. Dette kræver dog tilmelding til Ivan Sejersen senest fredag den 15/3. på tlf. 86682397 / 61468112 eller pr. mail: ivans@bknet.dk.

Mvh.

Bestyrelsen i FMV Danmark