Falck i Danmark

I mere end et århundrede har det været Falcks opgave at hjælpe
mennesker i nød.
At komme forulykkede og nødstedte til undsætning.
At rehabilitere mennesker efter sygdom.
At forebygge og afværge ulykker.

Med andre ord; Falcks væsentligste opgave har altid og er stadig at skabe tryghed for borgerne ved hurtigt, kompetent og handlekraftigt at træde hjælpende til. Falck er mennesker, der hjælper mennesker.

Understøtter og udvikler velfærdssamfundet.
Falcks mål er at støtte og bidrage til udviklingen af det velfærdssamfund, der har været med til at skabe virksomheden. Falcks kompetencer skyldes et tæt samarbejde og partnerskab med landets kommuner, regioner, sundhedsvæsen og beredskaber.

Et velfærdssamfund karakteriseres blandt andet af, at det til stadighed udvikler og forbedrer sine velfærdsydelser. Det forpligter Falck som privat aktør på et offentligt marked. Falck eksisterer kun som privat leverandør af velfærdsydelser, så længe ydelserne er konkurrencedygtige og på et serviceniveau, der skaber tryghed og tilfredshed hos de offentlige samarbejdspartnere.

International aktør.
Siden 2004 er det lykkedes Falck at opnå betydelig international succes med at eksportere de ydelser, som Falck har udviklet i tæt samarbejde med den offentlige sektor i Danmark gennem mere end 100 år. Takket være solide, danske erfaringer med offentligt samarbejde yder Falck nu hjælp i 30 lande og har 30.000 medarbejdere på global plan.

En udviklet præhospital indsats, effektiv brandslukning og gennemtænkte sundhedsløsninger er efterspurgte over hele kloden.

I over 20 lande verden over leverer Falck ambulanceydelser i tæt samarbejde med de nationale myndigheder. Med over 2500 ambulancer er Falck i dag verdens største internationale ambulanceoperatør.


I næsten lige så mange lande drager Falck nytte af at have hjulpet de fleste danske kommuner med brandtjeneste i løbet af de seneste godt 100 år. Disse værdifulde erfaringer anvender Falck til at tilbyde store industrielle virksomheder at varetage deres brandsikkerhed, og Falck er dermed også blevet den største internationale leverandør af brandtjeneste i verden.

Falck Kolding

Falck leverer sundhedsydelser til knap fem millioner mennesker i Skandinavien med henblik på at hjælpe både det offentlige og private virksomheder med at holde borgere og medarbejdere sunde og dermed samtidig reducere antallet af sygedage. Men også folk i Asien, Latinamerika og resten af Europa har mulighed for at benytte Falcks sundhedsydelser.
Desuden har Falck over en million abonnenter – især i Norden – som kan trække på Falcks assistance til blandt andet bilen, boligen og rejsen.

Historien.

Falcks historie begynder fredag den 3. oktober 1884, hvor den dengang 19-årige Sophus Falck som frivillig deltog i sluknings- og redningsarbejdet under en brand på Christiansborg Slot.
Branden gjorde et stærkt indtryk på den unge mand, der senere beskrev sine indtryk således:

Da jeg kom ind paa Slotspladsen, forefandt jeg her et forrygende Virvar af raabende og skrigende Mennesker, en forvirret og raadløs Hob, som ikke syntes at foretage sig nævneværdigt udover at give deres oprørte Følelser Luft. … Aldrig skal jeg glemme det trøstesløse Syn, denne forfærdelige Slotsbrand frembød … Men jeg fik ved denne Lejlighed en klar Forstaaelse af, hvor nødvendig Organisation, Ro, Disciplin, indøvede Folk og ordentligt Materiel er, om en saadan Brand skal bekæmpes rationelt, og om det skal lykkes, under sådanne Forhold, at redde, hvad reddes kan”.

Disse ord er i dag indeholdt i Falcks DNA: Vi bringer orden i kaos, vi leverer høj kvalitet og vi driver vores ydelser konkurrencedygtigt.

Sophus Falck og hans redningskorps.

På årsdagen for slotsbranden stiftede Sophus Falck i 1906 Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S med station i Ny Kongensgade 15 i det indre København.

Sophus Falcks initiativ blev mødt med stor skepsis af datidens københavnere, men efterhånden som korpset fik flere opgaver og aldrig sagde nej til anmodninger om hjælp, uanset om betaling kunne ydes eller ej, vandt virksomheden efterhånden københavnernes hjerter. Et vendepunkt i kampen for anerkendelse var Falcks indsats under Vigerslev-ulykken i 1919 – da to tog stødte sammen, og 38 personer blev dræbt.

Fra alene at beskæftige sig med redning under brand, blev virkefeltet således langsomt udvidet til også at omfatte hjælp til biler og sporvogne, ambulance- og sygetransport, lægevagtsordninger, salg af brandmateriel, kursusvirksomhed, dyreredning, afhjælpning af storm- og vandskade og brandslukning, svarende til alle de opgaver, som Falck varetager den dag i dag.

Falck Museum


På Egeskov finder du en landets eneste museum for redningstjenesten Falck.
Museets fortælling giver et billede af Falcks og samfundets udvikling fra 1906, hvor den første redningsstation blev etableret i København, til i dag, hvor Falck er en international ambulance-, brand- og redningsvirksomhed med aktiviteter i stort set hele verden.

Falck-Museet præsenterer i to store haller Falcks historie, med en stor samling af redningskøretøjer og genstande med relation til Falcks historie.

Du kan bl.a. se ambulancen, der i serien Matador transporterede jøden Hr. Stein til Sverige under besættelsen. Eller se en original redningsstation, som den så ud i 1970’erne med vagtcentral, køretøjer og mandskabsrum.

Sofus Falcks redningsstation
Oplev udstillingen på Falck Museet, hvor du får et indblik i redningstjenestens spændende historie. I udstillingen kan du bl.a. kan se eksempler på det allertidligste udstyr fra Falcks historie.

Med en kopi af den første Falck-station fra 1906 i København, får du fortællingen om grundlæggeren Sophus Falck og Falcks spæde start som ”ildebrandsredningskorps”. Sophus Falck var en innovativ mand. I 1906 var ideen om et redningskorps noget nyt og helt ukendt i Danmark. I udstillingen får du indblik i de mange udfordringer, som Sophus Falck havde i 1906, sammenlignet med nutidens Falck.

Falck-Museets Venner

Foreningen har til formål at skabe interesse for Falcks historie ved afholdelse af møder, udstillinger, arrangementer, besøg på stationer, udgivelse af publikationer, blad og hjemmeside samt bistå Falck-Museet med formidling, restaurering m.m.
Foreningen er åben for medlemskab for såvel personale fra Falck som personer uden for korpset med interesse for korpsets historie.

Bladet “Med Horn og Lygter” udkommer 4 gange årligt og udsendes til medlemmerne samt til alle Falck-stationer.

Den anden lørdag i august afholdes den årlige Falck-dag med mange aktiviteter for store og små.

Falck museet kan ses på
Egeskov Slot
Egeskov Gade 18
5772 Kværndrup
Fyn

ÅBNINGSTIDER

https://egeskov.dk/praktisk/