Legoland 20 maj 2017

Esbjerg 4-26/2339
Willys Jeep
Ford Ambulance 1948
Hillerød Sprøjten
Volvo Ambulance 1952 (Bornholm)
Læsø Sprøjten
Mercedes Benz Ambulance (Grinsted)
Bjerringbro Sprojten