Generalforsamling på Egeskov 2020

Falck-Museets Venner afholdte ordinær generalforsamling
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 13.00 på Falck-Museet Egeskov.
Ikke mindre end 35 medlemmer var mødt op.

Kaffepause undervejs til Egeskov
Frokost før Generalforsamlingen
Formanden aflægger beretning
Kasseren aflægger beretning