Generalforsamling 2021

FMV Danmark

På grund af de vedvarende Coronarestriktioner må vi desværre
aflyse FMV’s generalforsamling den 17. april.

En ny dato vil blive offentliggjort, når restriktionerne er ophævet.

******

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2021 i
Falck-Museets Venner Danmark

Generalforsamlingen afholdes hos Falck Svendborg
Lørdag 17. april 2021   Kl. 13.00.

Der vil være mulighed for en let frokost kl. 12.00.
Tilmelding til frokost skal ske senest lørdag 10. april til
Ivan Sejersen
Mobil 6146 8112
Mail: ivans@bknet.dk

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab for FMV
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Valg af medlemmer til regionsudvalgene
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt og motiveret være fremsendt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen i FMV Danmark.