Generalforsamling 2020

FMV Danmark

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i
Falck-Museets Venner Danmark

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 13.00 på Falck-Museet,
Egeskov

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab for FMV
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Valg af medlemmer til regionsudvalgene
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt og motiveret være fremsendt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Der vil være mulighed for frokost kl. 12.00.
Tilmelding til frokost skal ske senest lørdag 29. februar til
Ivan Sejersen.
Mobil 6146 8112
Mail: ivans@bknet.dk

Mvh.

Bestyrelsen i FMV Danmark.